Zichttermijn

U mag uw aankoop veertien dagen op zicht hebben.

Herroepingsrecht
U heeft een bestelling geplaatst maar u wilt er toch van afzien?

Wanneer u een bestelling heeft afgerond, is er sprake van een overeenkomst met betalingsverplichting. Volgens nieuwe Europese wetgeving mag u deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden herroepen. Deze termijn gaat in op de dag dat u uw bestelling in ontvangst heeft genomen.

Om een beroep te doen op het herroepingsrecht, dient u ons binnen veertien dagen hiervan op de hoogte te brengen. Probeer het artikel zo netjes mogelijk weer in te pakken, indien mogelijk met de originele verpakking en stuur het aan ons terug met of zonder het herroepingsformulier. Zodra wij het artikel weer in ons bezit hebben, storten wij het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk terug op uw bankrekening, in ieder geval binnen veertien dagen.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Download hier het herroepingsrecht formulier in PDF formaat.