Privacyverklaring

Via deze online dienst worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
ZomaarEenGeschenkOnline acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online dienst.
Met deze statistieken verbeteren we onze online dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.
Hiervoor gebruiken wij cookie-informatie. Deze cookies kunt u naar believe in- of uitschakelen.

Contactformulier
Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen, hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres.
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Wij zullen uw e-mailadres nooit aan derden verstrekken tenzij er sprake is van fraude.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen door voor het verwerken van uw bestelling, of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken samen met DHL en Postnl. Deze partners kunnen dus bepaalde persoonsgegevens krijgen.
Lees hier de privacyverklaring van Postnl.
Cookies
Onze online dienst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, of door ons of onze partners geplaatste cookies verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor u en ons van groot belang.
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn.
We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Zo maakt onze applicatie gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje in uw browser. Ook maken wij gebruik van backups op externe locatie.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.